zpět k terapeutům

Mgr. Andrea Nondková

psychoterapeutka, sociální pracovnice


Nabízím

  • individuální psychoterapii
  • krizovou intervenci v náročných životních situacích
  • doprovázení a dlouhodobou podporu v obtížných životních situacích
  • sociálně právní poradenství

Kvalifikace

Vystudovala jsem sociální práci na FF UK v Praze. V roce 2010 jsem ukončila pětiletý psychoterapeutický výcvik v gestalt psychoterapii. Dále jsem absolvovala kurzy: Telefonická krizové intervence pro konzultanty Linky bezpečí, Komunikace pro supervizory formou Videotréninku, Mediace I. a II., Problemtika sexuálního zneužívání v dětství a specifické přístupy v práci s jeho obětmi v dospělosti, Práce se ztrátou a zármutkem, Oběti závažných trestných činů: znásilnění a pohlavní zneužívání, Krizová intervence pro oběti domácího násilí.


Pracovní zkušenosti

V současné době jsem na mateřské dovolené. Lektoruji kurzy telefonické krizové intervence ve Vzdělávacím středisku Linky bezpečí. Pracovala jsem jako sociální pracovnice v Dětském krizovém centru. Zkušenosti s telefonickou krizovou intervencí jsem získávala na Lince bezpečí, nejprve jako konzultant, později na pozici intervizora a na DONA lince, lince pro oběti domácího násilí. Jako dobrovolník jsem pracovala v Bílém kruhu bezpečí.


Svůj volní čas dělím mezi rodinu a přátele. Ráda sportuji (lezení, horské kolo, plavání), čtu.

Telefon: 777 617 808

e-mail: andrea.nondkova@terapeuti.org