zpět k terapeutům

Mgr. Eva Vernerová

psychoterapeutka, speciální pedagožka, supervizorka


Nabízím

  • psychoterapii individuální a skupinovou
  • krizovou intervenci v náročných životních situacích
  • supervizi
  • sestavení kurzu na klíč

Kvalifikace

Vystudovala jsem ergoterapii a speciální pedagogiku. V roce 1999 jsem dokončila výcvik v hlubinně dynamicky orientované psychoterapii (SUR) a od té doby psychoterapii praktikuji. Dalším vzděláváním byl výcvik pro supervizory v sociálních službách (ČAS), semináře Abnormální osobnost v normálním životě, Integrovaný psychoterapeutický program pro schizofrenické klienty, Psychodynamika psychóz, Dramaterapie, Dlouhodobá zátěž, trauma, závislé vztahy. V roce 2006 jsem absolvovala stáž v Centre for Addiction and Mental health v Torontu v Kanadě.


Pracovní zkušenosti

Nyní v několika organizacích poskytuji supervizi pracovníkům v přímé péči a lektoruji výcvik pro sociální pracovníky a hlavně se věnuji psychoterapii. V minulosti jsem pracovala v obecně prospěšné spol. Rozmarýna, která poskytuje podporu dětem z dětských domovů, dělala jsem managerka psychosociální rehabilitace pro lidi s psychotickou zkušeností v Green Doors o.s., terapeutku na dětské psychiatrii ve FN Motol, v PL Bohnice, klinice Eset. Vedla jsem probačně resocializační program v Proxima sociale o.s. a pracovala jako vychovatelka ve Výchovném středisku Klíčov.


Volný čas věnuji svým blízkým, horám a čtení sci-fi.

Telefon: 775 399 623

e-mail: eva.vernerova@terapeuti.org