zpět k terapeutům

Mgr. Martin Prokeš

Psycholog, psychoterapeut, supervizor v sociálních službách


Nabízím

  • terapii
  • poradenství
  • supervizi
  • intervence v náročných životních situacích

Kvalifikace

Jednooborové studium psychologie FFUK jsem dokončil v roce 2004. Během studia jsem nastoupil a v roce 2005 dokončil pětiletý akreditovaný psychoterapeutický výcvik Institutu pro integrovanou psychoterapii IPIPPAP. V roce 2006 jsem nastoupil do atestační přípravy organizované Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Absolvoval jsem též kurs psychosociálních dovedností vedený Obvodní pedagogicko-psychologickou poradnou na Praze 5 v délce 400 hodin. Dále jsem prošel kursem krizové telefonické intervence v dělce 100 hodin, pořádaný sdružením Remedium. Mám absolvovanou sebezkušenostní část supervizního výcviku u ČIS, aktuálně jsem ve výcviku daseinsanalytického výkladu snů


Pracovní zkušenosti

Pracoval jsem jako vychovatel v Diagnostickém ústavu Lublaňská, krátce jsem učil na ZvŠ Zlíchov.Dlouhou dobu jsem pracoval v o.s. Nefrit, které se zabývalo primární prevencí sociálně patologických jevů, jednak jako lektor, jednak jako vedoucí týmu. Několik let jsem vyučoval na Střední a Vyšší škole mezinárodních vztahů a Pražské vysoké škole psychosociálních studií, pracuji jako terapeut na Klinice rehabilitačního lékařství a působím jako supervizor jak pro neziskový sektor, tak i pro úřady a jednotlivce. Od roku 2007 pracuji i v soukromé terapeutické praxi. V současné době přednáším na 1.LF a na Gymnáziu paměti národa, pracuji jako terapeut na Klinice rehabilitačního lékařství. Od roku 2007 pracuji v soukromé terapeutické praxi. Od roku 2014 jsem členem týmu, se kterým vedu psychoterapeutické výcviky


Mimopracovní život se v současnosti točí kolem dětí.

Telefon: 777 164 019

e-mail: martin.prokes@terapeuti.org