zpět k terapeutům

PhDr. Miroslava Benešová

Klinická psycholožka, psychoterapeutka


Nabízím

  • individuální psychoterapii
  • koučování
  • psychologickou diagnostiku osobnosti, intelektu, studijních předpokladů a úvodní diagnostiku pro vytvoření psychoterapeutického plánu
  • psychologické poradenství v oblasti mezilidských vztahů a osobnostního rozvoje
  • poradenství zaměřené na zdravý vývoj osobnosti dětí
  • krizovou intervenci v náročných životních situacích
  • focusing, nácvik relaxačních a imaginačních technik

Kvalifikace

Vystudovala jsem jednooborovou klinickou psychologii na Filozofické fakultě UK v Praze a složila specializační zkoušku v klinické psychologii i psychoterapii. Pro svůj osobní rozvoj a psychoterapeutickou odbornost jsem absolvovala sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik v Přístupu zaměřeném na klienta C. R. Rogerse, výcvik v Executive koučování, v Somatickém koučování, trénink v Motivačních rozhovorech, Body-terapeutický trénink pro terapeuty, diagnostický kurz Operacionalizované psychodynamické diagnostiky, výcvik v Traumaterapi a výcvik Transference Focused Psychotherapy. I nadále se rozvíjím v rámci navazujícího vzdělávání v různých kurzech aplikované psychologie Jsem držitelem certifikátů ministerstvem zdravotnictví akreditovaných kurzů: Rorschachovy metody, Diferenciální diagnostiky pro klinické psychology a Tematicko-apercepční testu v klinické praxi. V minulosti jsem také absolvovala Výcvik v telefonické a internetové krizové intervenci, seminář Práce s rodinou, vzdělávání v metodě Focusingu a další. Prioritou pro mě je neustálá hlubší reflexe vlastní práce a zvyšování její kvality. Z tohoto důvodu se svými kolegy i individuálně docházím do pravidelné supervize orientované na všechny oblasti mojí činnosti.


Pracovní zkušenosti

Pracuji jako psycholožka a psychoterapeutka na Psychosomatické klinice, kde vedu individuální a skupinovou psychoterapii, věnuji se psychologické diagnostice a vzdělávám studenty fyzioterapie a medicíny. Zároveň pracuji jako školní psycholožka a intervizorka v jazykové škole Bumble Bee, kde jsem k dispozici dětem, učitelům i rodičům dětí. Ve sdružení SNP pracuji již několikátým rokem a nabízím individuální konzultace v oblasti psychoterapie, poradenství a koučování. Zároveň poskytuji odborné poradenství a lektoruji pro společnost Atoda Medical a agenturu Odyssey působící na poli vzdělávání v businessu. 


Volný čas trávím s rodinou a kamarády cestováním, vysokohorskou turistikou, sportem a kulturou.

Telefon: 724 343 766

e-mail: mirka.benesova@terapeuti.org