zpět k terapeutům

PhDr. Miroslava Benešová

psycholožka, koučka, psychoterapeutka


Nabízím

  • individuální psychoterapii
  • koučování
  • psychologickou diagnostiku osobnosti, intelektu, studijních předpokladů a úvodní diagnostiku pro vytvoření psychoterapeutického plánu
  • psychologické poradenství v oblasti mezilidských vztahů a osobnostního rozvoje
  • poradenství zaměřené na zdravý vývoj osobnosti dětí
  • krizovou intervenci v náročných životních situacích
  • focusing, nácvik relaxačních a imaginačních technik

Kvalifikace

Vystudovala jsem jednooborovou klinickou psychologii na Filozofické fakultě UK v Praze a pokračuji v postgraduálním studiu lékařské psychologie na 1. lékařské fakultě UK. Pro svůj osobní rozvoj a psychoterapeutickou odbornost jsem absolvovala sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik v Přístupu zaměřeném na klienta C. R. Rogerse, výcvik v Executive koučování, v Somatickém koučování a trénink v Motivačních rozhovorech. I nadále se rozvíjím v rámci navazujícího vzdělávání v různých kurzech aplikované psychologie a diagnostiky. Jsem držitelem certifikátů ministerstvem zdravotnictví akreditovaných kurzů: Rorschachovy metody, Diferenciální diagnostiky pro klinické psychology a Tematicko-apercepční testu v klinické praxi. V minulosti jsem také absolvovala Výcvik v telefonické a internetové krizové intervenci, seminář Práce s rodinou, vzdělávání v metodě Focusingu a další. Prioritou pro mě je neustálá hlubší reflexe vlastní práce a zvyšování její kvality. Z tohoto důvodu se svými kolegy i individuálně docházím do pravidelné supervize orientované na všechny oblasti mojí činnosti.


Pracovní zkušenosti

Pracuji jako psycholožka a psychoterapeutka na terapeutickém oddělení v Psychiatrické léčebně v Bohnicích, kde vedu individuální a skupinovou psychoterapii a věnuji se psychologické diagnostice. Zároveň pracuji jako školní psycholožka a intervizorka v jazykové škole Bumble Bee, kde jsem k dispozici dětem, učitelům i rodičům dětí. Ve sdružení SNP pracuji již několikátým rokem a nabízím individuální konzultace v oblasti koučování a terapie. Zároveň poskytuji odborné poradenství, psychoterapii a koučování pro společnost Spolupráce působící na poli koučování a profesní diagnostiky. Další profesní zkušenosti jsem v minulosti načerpala jako interní supervizor na Lince Psychopomoci, konzultantka v krizových službách, trenérka kognitivních funkcí pro klienty s psychotickým onemocněním.


Volný čas trávím s rodinou a kamarády cestováním, vysokohorskou turistikou, sportem a kulturou.

Telefon: 724 343 766

e-mail: mirka.benesova@terapeuti.org