zpět k terapeutům

PhDr. Petra Prokešová

psycholožka, psychoterapeutka


Nabízím

  • individuální a párovou psychoterapi
  • psychologické poradenství
  • krizovou intervenci v náročných životních situacích
  • nácvik relaxačních technik

Kvalifikace

Vystudovala jsem jednooborovu psychologii na FF UK v Praze. Absolvovala jsem ucelený psychoterapeutický výcvik v psychodynamicky orientované psychoterapii (SUR), kurz Transakční analýzy (TA101), základní kurz v Rorschachově metodě, kurz Práce s tělem v psychoterapii, kurz Imaginativních metod, Integrovaný psychoterapeutický program pro schizofrenní klienty, kurz Telefonické krizové intervence aj. V současné době jsem ve výcviku Párové a rodinné psychoanalyticky orientované psychoterapie (IPPART).


Pracovní zkušenosti

Pracovala jsem jako psycholog a psychoterapeut v Psychiatrické léčebně v Bohnicích a v dětském domově v Unhošti. Jako terapeut jsem působila v občanském sdružení Green Doors, v terapeutické komunitě pro léčbu závislostí a v Organizaci pro pomoc Uprchlíkům. V krizovém centru Riaps jsem byla zaměstnána jako konzultant na Lince důvěry. Pracovala jsem také jako externí lektor a školitel pro společnost Coaching Systems. Soukromou psychologickou praxi provozuji od roku 2010. Jsem lektorkou psychoterapeutického výcviku při Pražské psychoterapeutické fakultě. Účastním se odborných konferencí, vzdělávám se pravidelnou supervizí.


Telefon: 777 019 125

e-mail: petra.prokesova@terapeuti.org